Перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм з розподілом ліцензованих обсягів, за якими планується здійснювати набір у 2024 році

Галузь знань Рівень вищої освіти Спеціальність Ліцензований обсяг Відомості про акредитацію
1 05 Соціальні і поведінкові науки Перший бакалаврський 051 Економіка 75 Сертифікат про акредитацію ІП № 11010728 від 09.07.2019
2 05 Соціальні і поведінкові науки Перший бакалаврський 053 Психологія 60 Сертифікат про акредитацію ІП №11010780 від 16.07.2019
3 07 Управління та адміністрування Перший бакалаврський 072 Фінанси, банківська справа та страхування 50
Сертифікат про акредитацію ІП № 11016992 від 03.07.2023
4 07 Управління та адміністрування Перший бакалаврський 075 Маркетинг 50 Сертифікат про акредитацію ІП №11010730 від 09.07.2019
5 10 Природничі науки Перший бакалаврський 101 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 50 Сертифікат про акредитацію ІП №11010731 від 09.07.2019
6 07 Управління та адміністрування Другий магістерський 072 Фінанси, банківська справа та страхування 50
Сертифікат про акредитацію ІП №11016993 від 03.07.2023
7 07 Управління та адміністрування Другий магістерський 075 Маркетинг 60 Неакредитована
8 05 Соціальні і поведінкові науки Другий магістерський 053 Психологія 60 Сертифікат про акредитацію ІП№11010781 від 16.07.2019
9 05 Соціальні і поведінкові науки Другий магістерський 051 Економіка 60 Неакредитована
10 10 Природничі науки Другий магістерський 101 Екологія 60 Сертифікат про акредитацію ІП №11008519 від 25.02.2019
Прокрутити вгору