Факультет екології

Відділення екології забезпечує організацію цілісного навчального процесу підготовки фахівців за ступеневою системою освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Основне завдання діяльності відділення – поширення загальноосвітніх екологічних знань, підготовка фахівців-екологів для екобезпечної діяльності, пов’язаної із захистом довкілля та його природними й антропогенними системами, охороною і раціональним використанням природних ресурсів.

У рамках роботи відділення екології створено науково-дослідну лабораторію, основними завданнями якої є:

 • залучення студентів до науково-дослідної природоохоронної діяльності екологічної спрямованості;
 • участь в екологічних акціях з метою збереження живої природи та  вирішенні екологічних проблем;
 • розробка екологічних проектів;
 • інформаційно-роз’яснювальна робота з населенням.

Студенти-екологи щорічно беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з екології та неодноразово ставали призерами цієї олімпіади.

Інститут екології економіки і права неодноразово виступав організатором багатьох міжнародних конференцій та форумів з екологічної проблематики. За його ініціативи було створено Міжнародну асоціацію екологів університетів.

Якісну підготовку фахівців-екологів здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, а також запрошені спеціалісти-практики, які працюють у профільних екологічних установах і організаціях.

Практична підготовка студентів-екологів забезпечується проведенням практик:

 • Загально-екологічної навчальної практики;
 • Ландшафтно-екологічної навчальної практики;
 • Виробничої практики.

Відділення екології здійснює співробітництво з такими освітніми закладами та науковими установами:

 • Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України;
 • Центром аерокосмічних досліджень Землі Інституту геології НАН України;
 • Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України;
 • НГО «Всеукраїнська екологічна ліга».

Відповідно до договорів про співпрацю студенти-екологи мають можливість користуватися метеомайданчиком, садово-парковими ділянками  Національного еколого-натуралістичного центру та еколого-туристичного комплексу на Закарпатті Українського державного центру туризму і краєзнавства та на їх базі здійснювати практичну підготовку.

З метою вивчення основних видів техногенного забруднення довкілля викидами промисловості для студентів відділення проводяться екскурсії на промислові підприємства м. Києва та області.

Основним замовниками фахівців-екологів є структурні підрозділи Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства вугільної промисловості України, відділи охорони навколишнього середовища промислових підприємств, наукові лабораторії, громадські екологічні організації, відділи екологічної експертизи приватних компаній та інші державні та приватні установи екологічного спрямування.

Scroll to Top