Про Інститут

header-object copy

Освіта має бути актуальною
та відповідати потребам сьогодення
Президент України

 

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екології економіки і права» створений у 2004 році. Як осередок освіти та науки ось уже майже 20 років Інститут виконує свою місію на ринку праці.

 Упродовж цих років він залишається відданим своєму призначенню – підготовці висококваліфікованих фахівців.

Основні завдання закладу – це здійснення на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями. Проведення науково-дослідної роботи і забезпечення творчої діяльності здобувачів. Формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання. Утвердження моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції, здорового способу життя. Поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності. Налагодження міжнародних зв’язків в галузі освіти.

Основними принципами, що окреслюють діяльність Інституту екології економіки і права, є високий професіоналізм, академічна свобода у дослідженні та викладанні, гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей.

Інститут здійснює підготовку фахівців в галузі знань «Управління та адміністрування», «Природничі науки», «Соціальні та поведінкові науки». Здобувачі Інституту набувають спеціальностей економістів, маркетологів, фінансистів, екологів та психологів.

Освітній процес в Інституті  забезпечує високопрофесійний професорсько-викладацький склад: члени-кореспонденти НАН України і АПН України, доктори і кандидати наук, професори і доценти, старші викладачі.

Інститут екології економіки і права нагороджено Міжнародним Академічним рейтингом популярності «Золота фортуна» в номінації «За вагомий внесок у розбудову України та високий професіоналізм».

Освітній процес в умовах війни.

Заняття в Інституті проводяться за дистанційною формою навчання відповідно до складеного розкладу. Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь і навичок і реалізується як форма самоосвіти та самовдосконалення здобувачів вищої освіти.

Надважливого значення умовах війни набувають питання створення комфортного освітнього середовища та організації освітнього процесу, формування у педагогічних працівників навичок роботи зі студентами.

Онлайн-заняття дозволяють не припиняти навчання у будь-які точці України. Воєнні події, які відбуваються в Україні, є стресом для всіх учасників освітнього процесу. За таких умов істотно зростає роль психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення своєчасного і систематичного надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу.

 

Прокрутити вгору