Факультет економіки

Факультет економіки забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців для галузей економіки, маркетингу, міжнародної діяльності. Система освіти спрямована на вирішення завдань успішного пошуку випускниками свого місця у реальній соціально-економічній ситуації, надання можливості працювати на посадах керівників підприємств різних галузей та організаційно-правових форм, керівників і спеціалістів економічних, фінансових, планових та адміністративних підрозділів.

Відкриття факультету економіки обумовлене зростанням попиту на фахівців, які спроможні працювати в умовах ринкової економіки, мають сучасні знання в галузі економіко-математичного моделювання, менеджменту, маркетингу, господарсько-правових відносин. Навчальні плани підготовки фахівців передбачають поглиблене вивчення англійської мови. Професійний рівень підготовки майбутніх фахівців і ефективність навчального процесу забезпечує високопрофесійний колектив («Маркетинг», «Міжнародна економіка», «Фінанси та кредит») Інституту екології економіки і права, у складі якого багато викладачів вищої школи, які володіють майстерністю викладацької діяльності, успішно займаються науковою роботою та постійно вивчають передовий досвід сучасної вищої школи.

Щорічно на базі Інституту екології економіки і права проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, участь у яких, крім провідних науковців і викладачів ІЕЕП, беруть студенти, які цікавляться проблемами економічного розвитку. Результати наукових розробок і узагальнень заслуховуються у межах роботи відповідних секцій. За матеріалами роботи секцій публікуються збірники тез виступів на конференціях. Так, були проведені міжнародні науково-практичні конференції, як: «Наукова еліта у розвитку держав», «Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації», «Соціально-економічні фактори розвитку України в умовах глобалізації», науково-практичний форум «Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні» та ін.

Студенти факультету економіки отримують необхідні знання і практичні навички призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних Інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, що займаються проблемами міжнародної економічної діяльності; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.  Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування та удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій.

Прокрутити вгору