Засідання вченої ради

19 жовтня 2022 року під головуванням Голови Вченої ради ПВНЗ «Інститут екології економіки і права»  Олександра Нікандрова  відбулося чергове засідання Вченої ради. Присутні на засіданні усі члени Вченої ради у складі 11 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про діяльність Інституту за результатами вступної кампанії 2022 року та завдання на 2022–2023 навчальний рік щодо формування контингенту осіб, які навчаються за усіма освітніми програмами та формами навчання.
  2. Про затвердження наукових керівників та тематики магістерських дипломних проектів.
  3. Про підвищення кваліфікації та основні напрями наукової діяльності професорсько-викладацького складу Інституту
  1. Щодо діяльності Інституту за результатами вступної кампанії 2022 року та завдання на 2022–2023 навчальний рік стосовно формування контингенту осіб, які навчаються за усіма освітніми програмами та формами навчання Сорока Ю.М. – начальник відділу кадрів відмітила, що вступ у нинішньому році відбувся відповідно до Правил прийому на  денну  та заочну форми навчання  на усі акредитовані спеціальності бакалаврату: 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 053 Психологія, 101 Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування та на три акредитовані спеціальності магістратури: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 053 Психологія, 101 Екологія.
    Інформація про результатами вступної кампанії 2022 року взята до відома та окреслені основні завдання на 2022–2023 навчальний рік щодо формування контингенту осіб, які навчаються за усіма освітніми програмами та формами навчання.
  1. Вчена рада Інституту затвердила наукових керівників та тематику магістерських дипломних проектів.
  • Першко Л.О. – член Вченої ради, завідувач кафедри фінансів та маркетингу акцентувала увагу на тому, що магістри в кінці першого курсу визначились з тематикою магістерських дипломних досліджень. Внесені зміни до Методичних рекомендацій до написання магістерських дипломних робіт. Проведена робота стосовно визначення наукових керівників. У вересні місяці проведена онлайн-конференція за участю магістрів та їх наукових керівників з метою надання науково-методичних рекомендацій до написання дипломних робіт. Також на конференції здобувачі вищої освіти інформували про стан готовності робіт відповідно із затвердженими науковими керівниками завданнями. Відбулась конструктивна розмова, що мусить вплинути на якість робіт та дотримання вимог до їх написання. Був озвучений список тем магістерських дипломних робіт за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 053 «Психологія», 101 «Екологія», які обрали здобувачі вищої освіти.
  • Рішенням Вченої рада було затверджено наукових керівників та тематику магістерських дипломних проектів.
  1. Проректором з наукової роботи. Пархоменко О.В. надана інформація про підвищення кваліфікації та основні напрями наукової діяльності професорсько-викладацького складу Інституту
Прокрутити вгору