Засідання Вченої ради

14 вересня 2022 року під головуванням Голови Вченої ради ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» Олександра Нікандрова відбулося чергове засідання Вченої ради. Присутні на засіданні усі члени Вченої ради у складі 11 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про персональний склад склад Вченої ради Інституту на 2022-2023 н.р.
 2. Підсумки випуску бакалаврів у 2022 році.
 3. Про план роботи ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» на 2022-2023 навчальний рік.
 4. Затвердження плану роботи вченої ради ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» на 2022-2023 навчальний рік
 1. Лісовська Л.В. – проректор з навчальної роботи зазначила, що Вчена рада Інституту створюється згідно зі статтею 36 розділу VII ( Управління закладом освіти) Закону України «Про вищу освіту» з метою визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту. З урахуванням ротації втратив чинність наказ №02-ОД від 27.08.2021 р. «Про персональний склад Вченої ради на 2021-2022 навчальний рік». Відповідно до п. 1.4 Положення про Вчену раду ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» та з метою забезпечення умов для реалізації основних напрямів діяльності Інституту, вирішення поточних та оперативних питань, пов’язаних з діяльністю Інституту, сформовано склад Вченої ради у кількості 11 осіб. До складу Вченої ради ввійшли;
 • Нікандров О.В. – голова Вченої ради, ректор Інституту
 • Пархоменко О.В. – проректор з наукової роботи, заступник голови
 • Лісовська Л.В. – проректор з навчальної роботи, секретар Вченої ради
 • Корнієнко В.Г. – нанальник навчального відділу
 • Коршомна А.В. – старший викладач
 • Першко Л.О. – завідувачка кафедри фінансів та маркетингу
 • Сорока Т.В. – головний бухгалтер
 • Сорока Ю.М. – начальник відділу кадрів
 • Татенко В.О. – завідувач кафедри психології
 • Чепуренко Т.І. – проректор з виховної роботи
 • Шевченко А.А. – голова студентської ради
 1. Корнієнко В.Г. – начальник навчального відділу відмітила, що державна підсумкова атестація бакалаврів денної та заочної форм навчання у 20221-2022 навчальному році відбувалася у формі екзаменів за фахом (усі спеціальності : 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 053 Психологія, 101 Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування) та з економічної теорії ( для спеціальностей : 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг). Екзамени проходили за відповідним графіком з 6 по 10 червня у дистанційному форматі. Екзамени склали усі здобувачі вищої освіти. Дипломи та додатки до них виготовлені вчасно та вручені випускникам.
 2. Було схвалено (з урахуванням внесених доповнень) план роботи ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» на 2022-2023 навчальний рік.
 3. Вчена рада ухвалила план роботи Вченої ради ПВНЗ «Інститут екології економіки і права» на 2022-2023 навчальний рік.
Scroll to Top