Додатковий набір на освітній ступінь “Бакалавр”

Інститут Екології економіки і права з 04 вересня 2023 року оголошує додатковий набір вступників на навчання на вільні місця ліцензованого обсягу, за кошти фізичних та юридичних осіб на денну і заочну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Подати заяви вступники можуть через електронні кабінети.
Останній термін подачі заяви – 14 вересня 2023 року;
Оприлюднення рейтингового списку – 15 вереня 2023 року;
Термін виконання вступних вимог – 16-21 вересня 2023 року;
Зарахування вступників – 22 вересня 2023 року;
Початок навчання – 25 вересня 2023 року.

Scroll to Top